Thursday, July 21, 2011

LUAS


"Hidup adalah salah satu jalan yang besar dengan banyak tanda-tanda. Maka apabila kamu menunggang melalui aluran, tidak merumitkan fikiran anda. Kamu lari dari kejahatan, kebencian, dan cemburu. Jangan mengebumikan fikiran anda, meletakkanwawasan anda dengan realiti. Bangunlah dan hidup! "-Bob Marley

No comments:

Post a Comment