Wednesday, December 15, 2010

Bakat

Kita sedang berhadapan dengan hakikat yang mungkin bercanggah dengan pendapat umum bahawa pendidikan telah menjadi suatu halangan utama kepada kebijaksanaan dan kebebasan berfikir.

1 comment: