Thursday, December 30, 2010

KETENANGAN

Sepertimana,
kita memerlukan makanan,
kita juga memerlukan pemupukan perasaan:
kasih sayang,
kejujuran,
penghargaan dan sokongan daripada orang lain.
Kita harus memahami persekitaran kita
dan perhubungan kita dengannya.
Kita harus memenuhi kehendak batiniah kita:
kehendak untuk mendapat kebahagian,
untuk mendapat ketenangan pemikiran -
untuk mendapat pedoman sebenar

No comments:

Post a Comment